Finnøy og Rennesøy Landbrukstenester

Påslag på timeløn

Ved utlønning frå Finnøy og Rennesøy Landbrukstenester er det følgande påslag på timelønn:

Arbeidsgjevaravgift : 14,1 %
Feriepenger: 12 %
Arbeidsgjevaravgift på feriepenger: 1,69 %
Obligatorisk Tjenestepensjon(OTP): 2 %
Forsikring(Yrkesskade, ansvar): 1 %
Administrasjon: 5 %
Totalt: 35,79 %

 

For å finne timelønna til avløysaren din, tek du det du betalar pr. time og delar på 1,3579.